Poutine 7.99

French fries, gravy, and mozzarella cheese